Hensatt søppel ved søppelsug

Det skal ikke settes søppel ved søppelsug. Ingen henter søppel som blir hensatt, og andre beboere må da rydde opp etter deg. Det ligger nå flytteesker med navn «Isabelle» ved søppelsug. Esker må fjernes.

Esker kan kastes i papircontainer ved rundkjøring nede ved Hundsund ungdomsskole.

Vannskade – Siste nytt

Eiere i alle berørte leiligheter er blitt kontaktet.

I morgen torsdag kl. 1100 vil det være befaring i bygg og berørte leiligheter med Polygon skadebegrensning. Det gjelder først og fremst leiligheter ytterst til venstre i B3 sett forfra, fra 4 etg. og nedover, samt naboleiligheter. Er det andre som har fått vann i leilighet, anbefaler vi at dere er tilstede i morgen rundt kl. 1100.

Det var vann fra sprinkelelement i leilighet i 4 etg., som forårsaket vannskade. Vi vet foreløpig ikke hvorfor det ble utløst.

Branntavle viser feilmeldinger pga. vann i system. Enkelte soner er koblet ut for å unngå alarm fra branntavle.

Boder i underetasje, samt i 1. etg. i B3 bør sjekkes. Skade på innbo i boder må meldes til eget forsikringsselskap.

Vannskade – praktisk info

Foreløpig er alt litt i startfasen, men NEMI forsikring vil ta seg av organisering. De har sendt personale som skal ta seg av opptørking.

Er noen av leiligheter ubeboelig som følge av skade, må dere selv finne alternativ bolig. Forsikring dekker markedsleie av bolig.

Vi vet litt mer når representant fra forsikringsselskap har vært på stedet.

Skade på innbo melder dere eget forsikringsselskap.

Ang. vannlekkasje

Alle beboere i leiligheter helt til høyre i Lilleruts vei 6, samt naboleiligheter bør sjekke leiligheter. Det gjelder leiligheter: B3-101, B3-201, B3-301, B3-401, B3-102, B3-202, B3-302, B3-402. Det samme gjelder de med bod i gangen i 1 etg. Det kan ha rent vann ned i kjellerboder også.

 

 

 

 

Vannlekkasje i Lilleruts vei 6, 4 etg.

Det er vært vannlekkasje i Lilleruts vei 6, 4 etg. leilighet helt til venstre sett forfra. De tre leilighetene under er berørt, og har vannskader.

Brannvesen har stoppet lekkasje. Nemi forsikring koordinerer skade. Berørte leiligheter kontakter sitt eget forsikringsselskap i tillegg.

Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer.

All utleie skal meldes til styret

Utleie skal meldes til styret via denne siden. Eier skal sørge for at leieboer har et eksemplar av Vedtekter 2018 og Husordensregler 2018.

Eier skal også sørge for at postkasseskilt blir oppdatert. Styret vil fakturere eier for bestilling, der hvor skilt ikke blir bestilt innen rimelig tid.

http://www.skiltservice.com/products/standard-postkasseskilt-sandbergkassen-hvit-plate-med-svart-skrift6

Påminnelse – Nye filter kan hentes

Det er nå siste uke filter blir liggende ute.

Nye filter for alle leiligheter ligger i underetasje i B1. Det er en pakke med to filter (Uni 3) til hver leilighet.

Instruksjonsvideo; https://youtu.be/pTjr-oeQPAk

Der hvor styringsenhet lyser gult for filterbytte, må reset-knapp trykkes inn etter at filter er skiftet. Skyv opp det øverste dekslet på styringsenhet for å komme til reset-knapp.

Påminnelse spørreundersøkelse – Frist fredag

Hvis du vil være med å påvirke valg av TV-/internett-tjenester for Hundsund 10, så må du svare på spørsmål innen fredag.

Hundsund 10 har mulighet til å bli med i Fornebu-fiber sitt internett-tilbud for Fornebuområdet. Vi ønsker å stille noen spørsmål om hvilke tjenester din bolig benytter seg av i dag, og hvilke tjenester dens beboere ser for seg å benytte om 2-3 år.

Link til spørreundersøkelse; https://bit.ly/2zaWFcr

Frist for å svare er fredag 13. juli.