Gjesteparkering

For dere som jevnlig benytter gjestparkering som privat parkering, vil vi sterkt oppfordre til å leie plass. Det er fortiden ledig plass for leie gjennom Sameiet. Vi publiserer også ønske om leie av plass, for de som ønsker det.

Vi gikk bort fra «parkeringsbevis» for å minske arbeid med administrering, og inngikk i stedet avtale med Bærum Kranservice for borttauing av biler som ikke følger ordensregler vedtatt av Sameiet. Har gjester behov for å stå parkert over lengre tid i forbindelse med høytid/ferie, skal styret ha beskjed. Biler kan bli tauet bort uten videre varsel enn dette.

§10 – Gjesteparkering

Parkeringsplassene på gjesteparkeringen er ment som en korttids parkering for gjester og skal ikke brukes av beboere.

Vedrørende vannlekkasje i B3

18 juli var det vannlekkasje i Lilleruts vei 6. Det var et sprinkelhode på soverom i aktuell leilighet som ble utløst. Vi vet foreløpig ikke årsak til hvorfor sprinkel ble utløst.

Fire leiligheter ble sterkt berørt og ble definert som ubeboelig. Det var i tillegg små skader i enkelte andre leiligheter, samt at flere boder fikk innhold skadet.

Videre prosess er nå noen uker med tørking i leiligheter før vi får oversikt over videre arbeid, og en mer presis tidsangivelse på når leiligheter blir beboelig igjen.

Techem Beboerportal – Adgangsaktivering

Alle skal nå ha fått en e-post fra Techem som gir dere tilgang til Techem Beboerportal. Ved å få adgang til beboerportalen, kan du følge med på forbruk av varmtvann brukt til oppvarming og generelt bruk.

Har ikke en av dere som står som eier av leilighet fått e-post, så gi oss beskjed. Da kan det være at e-post registrert hos Obos er feil.

Dere kan sende e-post med seksjonsnummer og navn til steinkamfjord@gmail.com hvis dere mangler tilgang.

Nytt à konto beløp for varmtvann

Det har vært forsinkelse med avregning av varmtvann for 2017, grunnet arbeid med fordeling av varmtvann mellom Skanska og Sameiet for byggeperioden, samt ulik ferdigstilling av bygg.

Kort oppsummert har Sameiet tatt all kostnad for varmtvann frem til 1. september 2017 for beboere. Dette har blitt justert på giro for felleskostnader nå i juli/august, og medført at husleie har vært lav eller lik null. Enkelte har fått tilbakebetaling rett på konto.

Det skulle vært sendt ut en oversikt over avregningen for hver boenhet. Dette jobbes det med.

I forbindelse med avregningen har hver boenhet fått justert nytt à konto beløp for varmtvann, basert på hva de bruker. Dette er allerede tatt med i giro på felleskostnader for august, og er grunnen til at månedlig beløp muligens er endret.

Nye gressklippedingser☀️

Vi har nå fått igang to robotgressklippere som skal tusle rundt på området i sommer. En har parkering mellom B4 og B5, og den andre har parkering mellom B2 og B3. De vil gå døgnet rundt.

De har GPS og kan ikke brukes hvis de blir tatt, og vi får i tillegg varsel på telefon med en gang noen rører de.

Ikke rør de hvis de har stoppet utenfor ladestasjonen.