Påminnelse – Vårrengjøring 20. april fra kl. 0700

Vi minner om at biler må fjernes fra gjesteparkeringen ute, innen i morgen tidlig hvis en vil unngå borttauing.

Fredag morgen vil det være vårrengjøring av indre gårdsrom og gjesteparkering.

Fra kl. 0700 og til vårrengjøring er ferdig vil gjesteparkering og indre gårdsrom være stengt for biler.

Biler som ikke er fjernet innen kl. 0700 kan bli tauet bort. Kontakt Bærum Kranservice på tlf 67 80 11 00, hvis bil er fjernet.

Nyhetsbrev april 2018

Generell informasjon vedrørende Sameiet Hundsund 10.

Etter ønske fra årsmøtet 2018, vil det bli montert hjertestarter i trappehus. Det vil bli arrangert kurs i bruk i forbindelse med anskaffelse.

I løpet av mai vil det i garasje bli montert sykkelstasjon for enkel reparasjon av sykkel. Vi har anskaffet bikefix sykkelstativ med basic pumpe.

Det vil bli feiing av indre gårdsrom og utendørs parkeringsplass i løpet av uke 16/17.

Det er 4 gjesteparkeringsplasser (24 HC, 87, 114, 134 HC) i garasjen. Disse vil i løpet av vår bli leid ut til beboere. Er du interessert i plass, tar du kontakt med styret på epost: hundsund10@styrerommet.net

Vi vil i løpet av våren inngå avtale med Avis for selvbetjent leie av 2 biler. Biler vil være parkert på gjesteparkeringen ute. Vi håper dette vil være nyttig for de av dere som ikke har egen bil. Du kan lese om ordningen her: https://www.obos.no/dette-er-obos/nyheter/flere-borettslag-far-egne-selvbetjente-leiebiler

El-billading er noe vi jobber med. Vi har allerede fått et tilbud, men ønsker å undersøke muligheter hos flere. OBOS har i disse dager inngått rammeavtale med to selskaper. Det blir derfor naturlig for oss å undersøke hva disse kan tilby. Vi har ingen dato for når en oppgradering av det elektriske anlegget vil skje, men det er noe styret ønsker skal prioriteres.

Det vil komme nytt skilt ved parkeringsplass ute hvor tekst om oblat blir fjernet, mens telefonnummer til inntauingsfirma står. Vi har inngått avtale med Bærum Kranservice om borttauing av biler som ikke overholder de gjeldende parkeringsbestemmelser.

§10 – Gjesteparkering

Parkeringsplassene på gjesteparkeringen er ment som en korttids parkering for gjester og skal ikke brukes av beboere.

§4 – Kjøring og parkering

Kjøring på stikkveiene inn til boligene er ikke lovlig da disse veiene ikke er fundamentert for biltrafikk. Det oppfordres til å vise hensyn og varsomhet overfor øvrige beboere og begrense kjøring på området. Parkering på veien foran inngangene skal kun forekomme for av- og påstigning / varelevering.

Styret jobber ellers med:

 • Om varme i inngangspartier kan være et alternativ til å strø/brøyte til vinter
 • Nøkkelfritt system for å låse opp dører ved inngangspartier, leiligheter og postkasser
 • Igangsetting av elektriske gressklippere
 • Brannøvelse i løpet av mai

Dugnad og avfallscontainer – 3. mai

3. mai fra kl. 1700 vil det være dugnad i Hundsund 10 Boligsameie. Det vil også være container tilgjengelig for beboere. Elektriske artikler, og farlig avfall kan ikke kastes. Vi stiller med litt kaffe/drikke.

Dugnad

 • Rake plen
 • Vask av blant annet gelender i trappeoppganger, postkasser (oppå), heis og flekker på vegger
 • Flekkmaling av stygge merker i oppgang
 • Søppelplukk, spesielt rundt søppelsug
 • Fjerning av diverse gjensatte ting fra fellesarealer
 • Småluking der det er behov
 • Støvsuging/feiing i bodområder
 • Istandsetting av stier bak bygg 1, i Lilleruts vei 2 (hvis tid)
 • Istandsetting av sti mot Snarøyveien fra parkeringsplass (hvis tid)